Dikson Color 120ml – Permanentna boja za kosu

(25 recenzije korisnika)

Dikson Color 120ml – Permanentna boja za kosu

(25 recenzije korisnika)

1.360,00 RSD

Dikson farba za kosu neutro Neutro
Dikson farba za kosu 1.0 1.0
Dikson farba za kosu 2.0 2.0
Dikson farba za kosu 3.0 3.0
Dikson farba za kosu 4.0 4.0
Dikson farba za kosu 5.0 5.0
Dikson farba za kosu 6.0 6.0
Dikson farba za kosu 7.0 7.0
Dikson farba za kosu 8.0 8.0
Dikson farba za kosu 9.0 9.0
Dikson farba za kosu 10.0 10.0
Dikson farba za kosu 11.0 11.0
Dikson farba za kosu 12.0 12.0
Dikson farba za kosu NE 4.0 4.0 NE
Dikson farba za kosu NE 5.0 5.0 NE
Dikson farba za kosu NE 9.0 9.0 NE
Dikson farba za kosu NE 10.0 10.0 NE
Dikson farba za kosu 5.1 5.1
Dikson farba za kosu 6.1 6.1
Dikson farba za kosu 7.1 7.1
Dikson farba za kosu 8.1 8.1
Dikson farba za kosu 9.1 9.1
Dikson farba za kosu 10.1 10.1
Dikson farba za kosu 11.1 11.1
Dikson farba za kosu 11.2 11.2
Dikson farba za kosu 4.3 4.3
Dikson farba za kosu 5.3 5.3
Dikson farba za kosu 6.3 6.3
Dikson farba za kosu 7.3 7.3
Dikson farba za kosu 8.3 8.3
9.3
Dikson farba za kosu 11.3 11.3
Dikson farba za kosu 3.4 3.4
Dikson farba za kosu 4.4 4.4
Dikson farba za kosu 5.4 5.4
Dikson farba za kosu 6.4 6.4
Dikson farba za kosu 7.4 7.4
Dikson farba za kosu 8.4 8.4
Dikson farba za kosu 9.4 9.4
Dikson farba za kosu 12-12 12-12
Dikson farba za kosu 13-13 13-13
Dikson farba za kosu 1.11 1.11
Dikson farba za kosu 6.11 6.11
Dikson farba za kosu 7.11 7.11
Dikson farba za kosu 12.11 12.11
Dikson farba za kosu 12.01 12.01
Dikson farba za kosu 12.07 12.07
Dikson farba za kosu 7.13 7.13
Dikson farba za kosu 8.13 8.13
Dikson farba za kosu 9.13 9.13
12.13
Dikson farba za kosu 12.20 12.20
Dikson farba za kosu 12.21 12.21
Dikson farba za kosu 2.03 2.03
Dikson farba za kosu 5.7 5.7
Dikson farba za kosu 6.7 6.7
Dikson farba za kosu 7.7 7.7
Dikson farba za kosu 8.7 8.7
Dikson farba za kosu 9.7 9.7
Dikson farba za kosu 5.72 5.72
Dikson farba za kosu 6.72 6.72
Dikson farba za kosu 7.72 7.72
Dikson farba za kosu 8.72 8.72
Dikson farba za kosu 5.73 5.73
Dikson farba za kosu 7.73 7.73
Dikson farba za kosu 8.73 8.73
Dikson farba za kosu 4.00 4.00
Dikson farba za kosu 5.00 5.00
Dikson farba za kosu 6.00 6.00
Dikson farba za kosu 7.00 7.00
Dikson farba za kosu 8.00 8.00
Dikson farba za kosu 9.00 9.00
Dikson farba za kosu 10.00 10.00
Dikson farba za kosu 4.111 4.111
Dikson farba za kosu 5.111 5.111
Dikson farba za kosu 6.111 6.111
Dikson farba za kosu 7.111 7.111
Dikson farba za kosu 8.111 8.111
Dikson farba za kosu 9.111 9.111
Dikson farba za kosu 10.111 10.111
Dikson farba za kosu 12.111 12.111
Dikson farba za kosu 5.016 5.016
Dikson farba za kosu 5.03 5.03
Dikson farba za kosu 6.03 6.03
Dikson farba za kosu 5.06 5.06
Dikson farba za kosu 5.331 5.331
Dikson farba za kosu 4.56 4.56
Dikson farba za kosu 4.5 4.5
Dikson farba za kosu 5.5 5.5
Dikson farba za kosu 5.67 5.67
Dikson farba za kosu 6.031 6.031
Dikson farba za kosu 6.033 6.033
Dikson farba za kosu 6.036 6.036
Dikson farba za kosu 6.13 6.13
Dikson farba za kosu 6.31 6.31
Dikson farba za kosu 6.60 6.60
Dikson farba za kosu 4.66 4.66
Dikson farba za kosu 5.66 5.66
Dikson farba za kosu 6.66 6.66
Dikson farba za kosu 66.66 66.66
Dikson farba za kosu 6.67 6.67
Dikson farba za kosu 7.24 7.24
Dikson farba za kosu 6.32 6.32
Dikson farba za kosu 7.32 7.32
Dikson farba za kosu 8.32 8.32
Dikson farba za kosu 9.32 9.32
Dikson farba za kosu 5.33 5.33
Dikson farba za kosu 7.33 7.33
Dikson farba za kosu 8.33 8.33
Dikson farba za kosu 6.34 6.34
Dikson farba za kosu 7.34 7.34
Dikson farba za kosu 8.34 8.34
Dikson farba za kosu 9.42 9.42
Dikson farba za kosu 7.43 7.43
Dikson farba za kosu 8.43 8.43
Dikson farba za kosu 8.44 8.44
Dikson farba za kosu 7.660 7.660
Dikson farba za kosu x.1 X.1
Dikson farba za kosu x.3 X.3
Dikson farba za kosu 6.5 6.5
Dikson farba za kosu x.5 X.5
Dikson farba za kosu x.6 X.6
Dikson farba za kosu x.13 X.13
Dikson farba za kosu 8.70 8.70
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
Procenjeno vreme isporuke: 21.05.2024.
besplatna postarina logo

BESPLATNA
POŠTARINA

preko 5.000,00 RSD

Aponi pokloni

BESPLATNI
UZORCI

uz svaku kupovinu

Kartica logo

NA RATE
BEZ KAMATE

na 12 rata

brza dostava logo

BRZA
ISPORUKA

za 1-2 radna dana

Opis proizvoda

Oksidativna krem boja za kosu

Oksidativna krem boja za kosu sa ekstraktom biljnih matičnih ćelija, hijaluronskom kiselinom i uljem konoplje. Tuba od 120 ml. Dermatološki testirano. DIKSON COLOR zagarantovano omogućava 100% pokrivanje sede kose i postojanu boju. Njeni AKTIVNI SASTOJCI pozitivno utiču na STANJE KOSE, pružajući tretman koji ne pravi kompromise što se kozmetičkog aspekta tiće. Korišćene su inovativne supstance: ekstrakti biljnih matičnih ćelija, hijaluronska kiselina i ulje konoplje.. Bez SLES sulfata i parabena. 

Aktivni sastojci:
– Biljne matične ćelije: biljke su bogate matičnim ćelijama koje se nalaze u delovima odgovornim za rast, kao što su klica i koren. Oni su vitalni deo biljke i dragoceni izvor prirodnih aktivnih sastojaka. Čak i posle ekstrakcije zadržavaju nepromenjena svojstva samozaštite (od hladnoće, toplote, sunčevih zraka…), samoobnove i oporavka od oštećenja prouzrokovanih štetnim uticajem okoline ili drugim faktorima. U stanju su da stvore uslove za proces regeneracije, vršeći efikasnu stimulaciju ćelija našeg tela koje  vremenom usporavaju proces svoje obnove usled oštećenja prouzrokovanih starenjem, unutrašnjim ili spoljašnjim faktorima stresa. Ove karakteristike čine matične ćelije pravim eliksirom za podmlađivanje kose
– Hijaluronska kiselina: ima izuzetno hidrirajuće dejstvo, sposobnost da zadrži veliki broj molekula vode i spreči oštećenje ćelija tkiva fizičkim stresom, tako što uspostavlja potreban nivo hidratacije prirodne kose
– Ulje konoplje: revitalizuje i daje kosi elastičnost, volumen, kompaktnost i sjaj, zahvaljujući bogatom sadržaju esencijalnih masnih kiselina, omega-3 i omega-6 masnih kiselina, vitamina E, B1 i B2. Zahvaljujući svom omekšavajućem dejstvu,  čini kosu baršunastom.
– Slez: zahvaljujući sposobnosti da vezuje vodu iz sluzi kojom je bogat, njegov ekstrakt ima hidrirajuće dejstvo, omekšava i hrani, daje sjaj, podstiče obnovu strukture i zaglađuje kosu
– Proteini Svile: stvaraju zaštitnu barijeru vezujući se za keratin iz kose, pospešuju hidrataciju, umiruju i sprečavaju starenje. U procesu koloracije, proteini svile imaju zaštitno dejstvo održavajući kosu zdravom, olakšavaju raščešljavanje, čine je svilenkastom i blistavom zahvaljujući izuzetnom negujućem dejstvu.
– Kamilica: ekstrakt ima izvrsno dejstvo na oslabljenu kosu zahvaljujući svom zaštitnom, omekšavajućem i umirujućem dejstvu

Upotreba:
Pomešati odgovarajuću jačinu razvijača sa bojom u odnosu naznačenom na pakovanju. Trajanje procesa zavisno od željenog inteziteta.
Detaljne instrukcije o jačini potrebnog razvijača, odnosu mešanja i trajanju procesa možete pogledati ovde.

 

Ocene (25)

25 recenzija za Dikson Color 120ml – Permanentna boja za kosu

 1. Верификовани власник nataša (potvrdjen korisnik)

  odlična farba i usluga

 2. Верификовани власник Marina (potvrdjen korisnik)

  Odlična farba i brza isporuka

 3. Верификовани власник Dragana (potvrdjen korisnik)

  Odlična farba. Više godina unazad je koristim i prezadovoljna sam.

 4. Верификовани власник Jelena (potvrdjen korisnik)

  Odlično prekriva sede i ne ispira se brzo. Svaka preporuka.

 5. Верификовани власник Klaudija (potvrdjen korisnik)

  Odlična farba!

 6. Верификовани власник Ivana Milosavljević (potvrdjen korisnik)

  Odlična farba,preporodila mi se kosa od nju koristim

 7. Верификовани власник Žaklina (potvrdjen korisnik)

  Samo tu farbu koristim. Svaka preporuka

 8. Верификовани власник Tamara (potvrdjen korisnik)

  Odlična farba

 9. Верификовани власник Jelica (potvrdjen korisnik)

  Savrsen proizvod

 10. Верификовани власник Sanja T. (potvrdjen korisnik)

  Odlicna vrlo brza usluga! Dikson farba koju jedino koristi vise d 10 godina!

 11. Верификовани власник Radmila (potvrdjen korisnik)

  Godinama koristim ovu farbu i veoma sam zadovoljna. Takodje zelim da pohvalim profesionalnost Aponi kompanije. Naime, greskom su mi poslali proizvod koji nisam narucila umesto ampula za kosu. Cim sam ih obavestila ,izvrsili su zamenu. Sve pohvale za brzu i efikasnu uslugu!

 12. Верификовани власник Maja (potvrdjen korisnik)

  Ova farba je preporodila moju kosu i pokriva odlicno sede. Hvala na brzoj isporuci.

 13. Sandra

  Posle više meseci sam se ponovo ofarbala u 7.1.1.1 kao izbor za jesenju nijansu. Ovo je toliko lepa boja, toliko kvalitetna farba da kosa izgleda kao ‘nešto novo a sasvim prirodno’. Taj pepeljasti ton toliko doprinosi prirodnosti i ubija one lisičije žuto-riđe nijanse da se uvek sa oduševljenjem vratim ovoj farbi. S moje strane sve preporuke!

 14. Верификовани власник Danijela (potvrdjen korisnik)

  Samo ova farba i ni jedna druga.

 15. Верификовани власник Radmila Pekez (potvrdjen korisnik)

  Ova boja za kosu mi najviše odgovara. Isporuka je izvršena u rekordnom roku, kao što je stajalo prilikom narudžbe.

 16. Верификовани власник Tijana (potvrdjen korisnik)

  Odlicna farba, postojana

 17. Верификовани власник Biljana (potvrdjen korisnik)

  Odlična farba…kao i svi proizvodi koje uzimam uvek je tu i neki pokloncic..sto me jako obraduje..svaka čast..

 18. Верификовани власник Dragana Milicevic (potvrdjen korisnik)

  Prva farba koja je ispunila moja očekivanja. Posle više godina lutanja i promašaja konačno sam pronašla brend farbe koja ne mrsi i ne isušuje kosu tokom farbanja, ne gori kosu i kožu glave, prekriva sede. Nijansa 6.0, koju sam koristila, deluje prirodno, kao prirodna boja kose.

 19. Верификовани власник Ivana (potvrdjen korisnik)

  Odlicna

 20. Верификовани власник Jelena (potvrdjen korisnik)

  Dikson farbe za kosu su fenomenalneee
  Koristim ih preko 10 godina . Postojane, pokrivaju sede vlasi, kosa ima prirodan sjaj i ne ispiraju se.
  Za svaku pohvalu i preporuku!

 21. Верификовани власник Mirjana Tomin (potvrdjen korisnik)

  Odlična farba i usluga, veoma sam yadovoljna.

 22. Верификовани власник Branko (potvrdjen korisnik)

  Moja supruga koristi isključivo farbe za kosu Dikson, jer joj kosa izgleda prirodno i sjajno. Isporuka je bila brza, već sledećeg dana. Odlično iskustvo, preporučujem.

 23. Верификовани власник Valentina (potvrdjen korisnik)

  Najbolje boje za kosu!

 24. Верификовани власник Verica (potvrdjen korisnik)

  Odlična farba, brza isporuka. Svaka preporuka

 25. Верификовани власник Natasa Radivojevic (potvrdjen korisnik)

  Najbolja farba za prirodne tonove!!
  Usluga profesionalna!

Dodaj recenziju

Vaš email neće biti objavljen. Neophodna polja su označena *

O brendu
Dikson Srbija logo

Müster & Dikson, kompanija koja već više od 50 godina stoji na usluzi frizerima i stilistima, sa ciljem da svojim istraživanjima, proizvodnjom i delovanjem omogući pružanje sve boljih usluga, kao i linije proizvoda visokog kvaliteta.

Dikson, osnovan u Italiji 1965. godine, gde i danas posluje i postiže zapažene rezultate, deluje takođe na medjunarodnom planu, izvozeći svoje proizvode u 70 zemalja širom sveta. Postao je simbol italijanskog preduzetništva u oblasti profesionalne kozmetike. Delotvorni proizvodi za kosu ovog brenda predstavljaju spoj italijanske kreativnosti i efikasnih formula. Kompanija Dikson veruje da tehnologija treba da bude u službi ljudi, a u isto vreme pokazuje veliko razumevanje za nove potrebe i trendove. U njihovom svetu lepote profesionalci imaju pristup avangardnim i inovativnim pouzdanim proizvodima, nastalim na osnovu velike posvećenosti, iskustva i umeća, a osmišljenim sa poštovanjem prema prirodi i životnoj sredini.

DRUGI PROIZVODI BRENDA

Rok trajanja

U skladu sa Pravilnikom o kozmetičkim proizvodima (‘Sl.glasnik RS’, br. 60/2019) kojim se, između ostalog, uređuje način deklarisanja kozmetičkih proizvoda. Prema članu 15. Pravilnika, “Za proizvode čiji je minimalni rok trajanja duži od 30 meseci, navođenje minimalnog roka trajanja nije obavezno.

U skladu sa ovim Pravilnikom, na našim proizvodima navodimo „period nakon prvog otvaranja“ (eng.Period after opening – PAO), koji je označen simbolom otvorene teglice, sa označenim brojem meseci i/ili godina i koji označava vremenski period tokom kojeg se proizvod može koristiti bez štetnih posledica po zdravlje potrošača. Napominjemo da ova oznaka nije navedena kod proizvoda kod kojih koncept trajnosti nakon otvaranja nije relevantan, što je, takođe, u skladu sa novodonetim Pravilnikom.

Deklaracija

Vrsta robe: Kozmetički proizvodi
Zemlja porekla: Italija
Uvezeno iz: Italije
Sastav: videti na pakovanju pod ingredients
Proizvođač: Muster&Dikson, Italy
Uvoznik za Srbiju: Aponi d.o.o. Bulevar Despota Stefana 116, Beograd
Prava potrošača: Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.