Pravo na odustajanje

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obaveštavamo vas o sledećem:

Obrazac Izjave o odustajanju od ugovora se dostavlja na e-mail adresu: [email protected] ili na adresu:

Aponi d.o.o. Beograd
Bulevar Despota Stefana 116
11000 Beograd

Potrošač ostvaruje pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustajanju od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača , odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.
Odustajanjem od ugovora oslobadjate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustajanja od ugovora.
Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac – izjava o odustajanju od ugovora.
Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navodjenja razloga odustane od ugovora.
Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
Član 33. Zakona o zaštiti potrošača
Ako potrošač ostvari pravo na odustajanju od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona.
Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustajanju.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je platio robu pouzećem ili nalogom za uplatu, sredstva će biti vraćena na tekući račun. Potrebno je da kupac dostavi broj tekućeg računa radi povratka sredstava na mail [email protected] ili tel. 011/3341 543.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Aponi d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko Visa, EC/MC, Dina i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun kartice korisnika.
Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.
Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac – izjavu o odustajanju od ugovora.
Obrazac Izjave o odustajanu od ugovora možete preuzeti ovde.